อินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด

ฮ่องกงเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับรังที่กินได้ในโลกโดยมีมูลค่าการค้าประมาณ 2 พันล้านเหรียญฮ่องกง ต่อปี ในประเทศไทยมีมูลค่าการค้าประมาณ 10 พันล้านบาทต่อปีซึ่งเป็นผลมาจากการทำรังกินได้ 400 ตันจากแหล่งธรรมชาติเช่นถ้ำและรังฟาร์มที่ตั้งอยู่ภายในอาคารเรียกว่า “บ้านนก” นายเกษมกล่าว จากการวิจัยของเขาอินโดนีเซียเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งออกประมาณ 2,000 ตันต่อปีรองลงมาคือมาเลเซีย 600 ตันและไทยที่อันดับ 3 ฟิลิปปินส์มีประมาณ 5 ตันต่อปีเป็นผู้ผลิตรายเล็กที่สุด การวิจัยยังพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “เก็บและใช้” รังนกกินได้จากแหล่งธรรมชาติเพื่อทำอาหารและสมุนไพรและเมื่อกว่า 500 ปีที่แล้ว “รวบรวมและซื้อขาย” กับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีน คนเชื่อว่าการกินรังนกจะเพิ่มอายุขัยและความสามารถทางเพศเพิ่มภูมิคุ้มกันและสุขภาพและรักษาโรคต่างๆได้